Privacyverklaring

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING HET SPIEGELHUIS

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de diensten van HET SPIEGELHUIS. Door gebruik te maken van deze website geef je aan de hieronder omschreven verklaring van HET SPIEGELHUIS te accepteren.

De bedrijfsgegevens van HET SPIEGELHUIS vind je op mijn contactpagina

1 Verwerking persoonsgegevens

In deze verklaring licht ik toe welke persoonsgegevens door HET SPIEGELHUIS worden verwerkt, wat ermee wordt gedaan en wat jouw rechten zijn ten aanzien van de verwerking van deze gegevens. Meer inhoudelijke informatie over de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

2 Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.hetspiegelhuis.com) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, die is opgeslagen in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics
Deze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd en zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van mij geen toestemming verkregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie www.google.nl.

Social Media-buttons
Facebook en Instagram gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van Facebook en/ of Instagram om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrief
Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij HET SPIEGELHUIS worden je naam en emailadres opgeslagen in mijn mailing list in Active Campaign. Ook Active Campaign maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de cookies van Active Campaign kun je vinden in hun privacy policy.

Cookies uitschakelen
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

3 Google Analytics

Om de website www.hetspiegelhuis.com te optimaliseren, wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en een bezoek aan de website valt daarmee ook niet te herleiden naar een individu. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

4 Social Media Kanalen

HET SPIEGELHUIS maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt HET SPIEGELHUIS gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaringen van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

5 Privacy algemeen

HET SPIEGELHUIS verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan HET SPIEGELHUIS zijn verstrekt.

6 Verzamelde informatie

Hieronder wordt toegelicht welke informatie door HET SPIEGELHUIS wordt bewaard en waarvoor:

Contactformulier
Via het contactformulier kun je vragen en opmerkingen naar HET SPIEGELHUIS sturen. Er wordt gevraagd je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag of opmerking. Op deze manier is de afzender bij HET SPIEGELHUIS bekend en kan hierop gereageerd worden.

Online betalingsverkeer
Om een betaling voor jou zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, maakt HET SPIEGELHUIS gebruik van online betaalservices. Hierdoor kun jij bijvoorbeeld met Ideal je bestelling betalen. Om dit mogelijk te kunnen maken worden jouw betaalgegevens, IP-adres, je internetbrower, je apparaattype en in sommige gevallen je NAW-gegevens met hen gedeeld. Deze gegevens zijn overigens niet zichtbaar voor HET SPIEGELHUIS.

Nieuwsbrief

Je ontvangt van HET SPIEGELHUIS alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Active Campaign gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd.

Weggever of webinar
Op www.hetspiegelhuis.com kun je verschillende weggevers downloaden (o.a. gratis skype-gesprek, het e-book en superoplossingskaartje). Om de weggever naar jou toe te sturen, dien je je emailadres achter te laten. Wanneer jij je inschrijft voor een webinar, dien je ook jouw e-mailadres door te geven, zodat je de link naar het webinar kunt ontvangen. Naar aanleiding van een weggever of een webinar kun je emails ontvangen over de dienstverlening van HET SPIEGELHUIS. Hier kun je je altijd voor afmelden of bezwaar tegen maken.

Administratie en boekhouding
HET SPIEGELHUIS is belastingplichtig en dient daarom een boekhouding bij te houden. Deze administratie wordt verwerkt in Excel. Op de facturen die zijn aangemaakt na het plaatsen van een bestelling door jou als klant, worden je contactgegevens genoteerd en alleen met jou en op verzoek met de Belastingdienst gedeeld.

7 Grondslag voor het verwerken van gevoelige persoonsgegevens

Om jouw (gezondheids*)gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet HET SPIEGELHUIS een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken.

*Gezondheidsgegevens zijn in de AVG aangemerkt als bijzondere gegevens. Deze mogen uitsluitend verwerkt worden indien dit noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve geneeskunde, medische diagnoses, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen, op grond van de wet of uit hoofde van een overeenkomst met een gezondheidswerker. Deze gegevens zullen uitsluitend worden verwerkt door of onder verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar die krachtens de wet of een overeenkomst tot geheimhouding is gehouden. Ik hou mij aan de geheimhoudingsplicht.

De grondslag(en) voor HET SPIEGELHUIS zijn:

  • Jouw NAW-gegevens, het e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan en het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet;
  • Voor het verwerken van gezondheidgegevens vraag ik altijd jouw toestemming. Ook wanneer het kinderen betreft, zal ik toestemming vragen. De gezondheidsgegevens die bij HET SPIEGELHUIS verwerkt worden, worden expliciet door jou in vertrouwen met mij gedeeld en ik houd mij aan de geheimhoudingsplicht. Ik deel deze gegevens alleen met jou en/ of op jouw expliciete verzoek met derden;
  • Voor het toesturen van de nieuwsbrief vraag ik ook toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken;
  • Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten heb ik een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zal ik een afweging maken tussen mijn marketingbelangen en de privacy-schending van jou. Jouw gegevens zullen nooit op mijn website verschijnen, zonder dat je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Zonder naam, adres(sen), e-mailadres, relevante gezondheidsgegevens en betaalgegevens kan HET SPIEGELHUIS haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kan ik je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat HET SPIEGELHUIS geen diensten kan leveren. Wil je wel een dienst afnemen? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

8 Delen met anderen

HET SPIEGELHUIS verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht.

9 Hoe lang HET SPIEGELHUIS gegevens bewaart

HET SPIEGELHUIS bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

  • De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de geleverde dienst, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan;
  • De gezondheidsgegevens die nodig zijn om je een dienst te kunnen leveren, zoals tijdens een individuele sessie, groepstraining of workshop of luisterkind-afstemming, worden ook na afronding van de geleverde dienst, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.
  • Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd

10 Jouw rechten

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. HET SPIEGELHUIS heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via aicha@hetspiegelhuis.com 

11 Beveiliging van gegevens

HET SPIEGELHUIS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via aicha@hetspiegelhuis.com

12 Klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

aicha naam

Download direct mijn gratis e-book “De SPIEGELBOODSCHAP van je kind”

En ontdek hoe jij je kind de stevige fundering kunt bieden die je kind nodig heeft.